با رویش آشنا شوید تعلیم و تربیت اسلامی دوره‌های تربیت مربی راهمان:‌یک مهد با مدیریت مامان مهد خانگی خود را با حمایت ما راه‌اندازی کنید. مهد و پیش‌دبستان آفتاب

راهمان: یک مهد با مدیریت مامان

_

تعریف مهد خانگی راهمان؛ یک مهد با مدیریت مامان:
مهد خانگی متشکل از چند خانواده دارای حداقل 5 کودک در بازه سنی۳ تا ۶ سال که می تواند طی یک دوره ۸ ماهه به نحوی توسعه یابد که در هریک از رده های سنی ۳ تا ۴ سال، ۴ تا ۵ سال و ۵ تا ۶ سال دارای حداقل ۵ کودک شود. بدین منظور لازم است دو یا سه مادر از میان خانواده های هر مرکز، پس از شرکت در دوره های تربیت مادر- مربی مسئول اجرای محتوای ارائه شده از طلیعه رویش شده و مسئولیت مهد خانگی را به عهده گیرد. لازم به ذکر است با بهرهگیری از حداکثر امکانات موجود در خانواده ها می توان فضای مناسب بازی و فعالیتهای هدفمند را در خانه ایجاد نمود.

مهدخانگی خود را به رایگان با کمک ما راه‌اندازی کنید

ففقط تا ۲۵ دی‌ماه ۹۹ فرصت دارید.

کارهای ما

_

چگونه مهد خانگی تشکیل دهیم؟

_

تعریف مرکز:
هر مرکز متشکل از ۵ تا ۱۰ کودک ۳ تا ۶ سال است که از طریق ارتباط‌گیری مادران آنها با یکدیگر، یک گروه تشکیل می‌دهند و با انتخاب مسئول از بین خودشان، برای شرکت در دوره‌های مادر- مربی در سایت طلیعه رویش ثبت نام کرده‌اند. اعضای هر مرکز بعد از تکمیل فرم مشخصات، برای حضور مستمر تا پایان دوره متعهد می‌شوند و با شروع دوره‌های آموزشس از طریق ارتباطگیری با پشتیبانهای مجموعه طلیعه رویش مهد خانگی مرکز خود را دایر می‌کنند.
تعداد کودکان:
۵ تا ۱۰ کودک ۳ تا ۶ سال که به مرور بتوان آن‌ها را در دوره‌های مختلف سنی تقسیم‌بندی کرد.