تربیت مربی

دوره های تربیت مربی

بارزترين وجه تمايز انسان از حيوان قوه تعقل و قدرت تفكر و انديشه است كه از طريق آموزش و يادگيري تقويت مي گردد. با پيشرفت جوامع بشري نياز به آموزش نيز بيشتر احساس ميشود و در اين ميان تلفيق ميان آموزه هاي ديني با شيوه هاي جديد آموزشي امري است كه نياز به تحقيق و پژوهش بسيار دارد.

مؤسسه طليعه رويش در اين عرصه قدم نهاده و با هدف آموزش و تربيت نیروهای متخصص (اعم از مربيان و پژوهشگران) در عرصه تعلیم و تربیت اسلامی، “دوره های تربیت مربی “را طراحي و اجرا كرده، و در اين دوره ها سعي داشته تا با یاری خدای تبارک و تعالی مربياني آشنا با مبانی تعلیم و تربیت اسلامی را آموزش داده و در مسير هدایت کودکان عزيز اين مرز و بوم قرار دهد و امیدوار است با مساعدت و دلسوزی و توجه و تلاش این عزیزان شاهد رشد شناخت صحيح، گرايشات مطلوب و رفتارهاي عبادي خود انگيخته کودکان عزيز باشیم.

ویژگیهاي دوره های تربیت مربی

در اين دوره ها علاوه بر تقویت آگاهی نیروهای پيشين، به آموزش و تربیت نیروهای جديد پرداخته می شود و از سوی دیگر شناسايي و ارزیابی  استعدادها و توانمندی های ایشان در عرصه تعلیم و تربیت مد نظر قرار می گیرد. لذا اين كارگاه ها با فراهم آوردن يك محيط فعال آموزشي علاوه بر آموزش هاي شناختي، بر تفکر گروهی و نقادانه در عرصه تعلیم و تربیت نيز تأكيد دارد.

از اين رو شركت كنندگان پس از گذراندن دوره آموزشي و دوره های کارورزی مربوطه، به عنوان نیروی متخصص به منظور شرکت در انجام پروژه های تحقیقاتی و یا به عنوان مربیان کودک در مؤسسه بکار گرفته می شوند.

لازم به ذكر است که ویژگی منحصر به فرد این دوره تغییر نگاه و رویکرد شرکت کنندگان به انسان و مسیر هدایت او و نقش مربی در این عرصه و توجه به تعلیم و تربیت اسلامی است.

اهداف دوره های تربیت مربی

  1. افزایش آگاهی شرکت کنندگان در زمینه دانش های مورد نیاز در عرصه تعلیم و تربیت اسلامی
  2. تغییر نگاه و رویکرد شرکت کنندگان به انسان و مسیر هدایت او و نقش مربی در این عرصه
  3. شناسایی نیروهای جدید و شناخت و ارزیابی استعدادها و توانمندی های ایشان
  4. گام نخست در تربیت نیروهای متخصص به منظور انجام پروژه های تحقیقاتی با موضوع تعلیم و تربیت
  5. تربیت و تقویت توانمندی های نیروها به عنوان مربی

دورههای تربیت مربی برگزار شده (هر کدام از عنوان های زیر لینک داده شود تا اطلاعات مربوط به هر دوره بعدا در صفحه هرکدام بارگذاری شود)

دوره اول: تابستان ۹۳- حسینیه آیت الله حق شناس

دوره دوم: اسفند۹۳- دفتر پیروزی

دوره سوم: تیرماه ۹۵- سازمان بسیج دانشجویی

دوره چهارم: اسفند ۹۵- مسجد جامع قلهک

دوره پنجم: مهر۹۶- مرکز آفرینش های آفتاب

دوره ششم: فروردین و اردیبهشت۹۷- مرکز آفرینش های آفتاب

دوره هفتم: پاییز و زمستان ۹۷- مرکز آفرینش های آفتاب

دوره هشتم: تابستان ۹۸- مهد هادیه

دوره نهم: مهر۹۸- مسجد قلهک

دوره دهم: آذر ۹۸- مرکز آفرینش های آفتاب